Author Archives: admin

Cách nào ngăn tai nạn bằng thiết bị giám sát hành trình?

Cách nào ngăn tai nạn bằng thiết bị GSHT? Dữ liệu từ thiết bị GSHT phải được truyền và cập nhật lên hệ thống của Cục Đường bộ mới có cảnh báo. Từ năm 2014, xe khách phải lắp thiết bị GSHT và truyền dữ liệu về Cục Đường bộ VN để phục vụ quản […]

Quy định lắp camera giám sát ô tô tích hợp theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP

Quy định lắp camera giám sát ô tô tích hợp theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP Nghị định 47/2022/NĐ-CP mới ban hành ngày 19/7/2022 có những yêu cầu mới đối với đơn vị kinh doanh vận tải lắp camera giám sát. Tìm hiểu ngay! Theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị […]

Lệnh vận chuyển điện tử và những điều có thể bạn chưa biết?

Lệnh vận chuyển điện tử và những điều có thể bạn chưa biết?     1️⃣ Lệnh vận chuyển điện tử là gì? 📜 Bản chất là lệnh vận chuyển đã được qui định tại Điều 25 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, cụ thể như sau: “Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu […]

Hệ thống phơi lệnh điện tử – Vé điện tử thông minh Skysoft Go

Hệ thống phơi lệnh điện tử – Vé điện tử thông minh Skysoft Go “Vé điện tử: Cú hích mới về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vận tải” 📜 Theo thông tư số 78/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế về hóa đơn […]